Zespół Lex Consilio

Zespół Lex Consilio

Paulina Głowacka-Fajdek avatar 2

+48 793-901-646

RADCA PRAWNY, DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY, WSPÓLNIK

Paulina Głowacka-Fajdek

Paulina Głowacka-Fajdek – Wspólnik Kancelarii, posiada uprawnienia:

  1. Radcy Prawnego (wpisana na listę radców prawnych Lubelskiej Okręgowej Listy Radców Prawnych pod numerem LB-2121
  2. Doradcy restrukturyzacyjnego.

Zajmuję się sprawami z zakresu prawa gospodarczego, szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym sprawami rodzinnymi, jak również jako doradca restrukturyzacyjny – pełni funkcje syndyka w postępowaniach upadłościowych oraz nadzorcy układu/zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

e-mail:

RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK

Dawid Fajdek

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent prawa na w/w uczelni, a także studiów podyplomowych „Prawo Nowoczesnych Technologii” organizowanych przez Kolegium Studiów Społecznych Instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz studiów międzywydziałowych „Psychologia komunikacji społecznej” organizowanych przez Wydział Psychologii i Pedagogiki UMCS w Lublinie.

Współpracujący z Kancelarią r.pr. Dawid Fajdek zajmuje się:
  • prawem nowoczesnych technologii — prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie, dowodami elektronicznymi w postępowaniach cywilnych oraz karnych, umowami IT itp.;
  • handlem elektronicznym;
  • własnością intelektualną;
  • ochroną danych osobowych;
  • obsługą spółek handlowych w zakresie ich zakładania, zmian organizacyjnych i strukturalnych, przekształceń oraz przejęć;
  • windykacją należności;
  • dochodzeniem odszkodowań dla osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego w okresie PRL.

e-mail:
Dawid Fajdek avatar 2

+48 509-965-717

Radca prawny

Maciej Paszkowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który zdobył bogatą wiedzę i umiejętności, potwierdzone uzyskaniem tytułu magistra prawa. Jego zapał do zgłębiania teorii prawa zaowocował pracą magisterską „Paralelizm między dyrektywami redagowania tekstów prawnych i dyrektywami interpretacji prawniczej w polskiej kulturze prawnej”, która stanowi wyraz jego głębokiego zrozumienia kwestii prawnych.

Nasz ekspert doskonalił swoje umiejętności podczas aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, zakończonej wpisem na listę radców prawnych w 2023 roku. Jego zobowiązanie do doskonałości i profesjonalizmu widoczne jest w 5-letnim doświadczeniu jako asystent sędziego, co sprawia, że jest niezawodnym partnerem w rozmaitych kwestiach prawnych. W wymiarze sprawiedliwości odbył również szereg szkoleń pogłębiających jego wiedzę prawniczą.

Specjalizacja naszego radcy prawnego obejmuje szeroki zakres dziedzin prawa, w tym prawo cywilne, gospodarcze, rodzinne, spadkowe i rzeczowe. Jego wszechstronność pozwala na kompleksową obsługę klientów, niezależnie od skomplikowania sprawy.

Zaufanie, profesjonalizm i zaangażowanie to wartości, które nasz radca prawny nieustannie kultywuje, aby zapewnić klientom kompleksową i satysfakcjonującą obsługę prawną. Jego zdolność do zrozumienia unikalnych potrzeb klientów oraz skuteczność w dostarczaniu rozwiązań prawnych sprawiają, że jest solidnym partnerem dla każdego, kto poszukuje profesjonalnej pomocy prawnej.

Maciej Paszkowski avatar
Milena Dusińska avatar 2

Aplikant Adwokacki

Milena Dusińska

Aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu na Uniwersytecie Radomskim.

Aplikant Radcowski

Magdalena Sołśnia

Od stycznia 2022 r. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Interesuje się prawem cywilnym, gospodarczym oraz prawem pracy.

Magdalena Sołśnia avatar 2

Aplikant adwokacki

Klaudia Sadoska

Aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach w Warszawie zajmujących się sprawami przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego, prawa bankowego, prawa handlowego oraz windykacji należności.

Swoje zainteresowania zawodowe skupia w szczególności wokół prawa rodzinnego i prawa karnego, jak również szeroko pojętego prawa cywilnego.

Asystent prawny

Zuzanna Czerwonka

Absolwentka kierunku prawo na Uniwersytecie Technologiczno–Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. W kancelarii zajmuje się sprawami związanymi ze spółkami prawa handlowego oraz prawem własności intelektualnej.

Aplikant radcowski

Aleksandra Hernik