Zespół Lex Consilio

Zespół Lex Consilio

Paulina Głowacka-Fajdek avatar 2

+48 793-901-646

RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK

Paulina Głowacka-Fajdek

Radca Prawny Paulina Głowacka-Fajdek – Wspólnik Kancelarii, wpisana na listę radców prawnych Lubelskiej Okręgowej Listy Radców Prawnych pod numerem LB-2121.

Zajmuję się sprawami z zakresu prawa gospodarczego, szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym sprawami rodzinnymi.

e-mail:

RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK

Dawid Fajdek

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent prawa na w/w uczelni, a także studiów podyplomowych „Prawo Nowoczesnych Technologii” organizowanych przez Kolegium Studiów Społecznych Instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz studiów międzywydziałowych „Psychologia komunikacji społecznej” organizowanych przez Wydział Psychologii i Pedagogiki UMCS w Lublinie.

Współpracujący z Kancelarią r.pr. Dawid Fajdek zajmuje się:
  • prawem nowoczesnych technologii — prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie, dowodami elektronicznymi w postępowaniach cywilnych oraz karnych, umowami IT itp.;
  • handlem elektronicznym;
  • własnością intelektualną;
  • ochroną danych osobowych;
  • obsługą spółek handlowych w zakresie ich zakładania, zmian organizacyjnych i strukturalnych, przekształceń oraz przejęć;
  • windykacją należności;
  • dochodzeniem odszkodowań dla osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego w okresie PRL.

e-mail:
Dawid Fajdek avatar 2

+48 509-965-717

Hubert Godusławski

Doradca podatkowy, of counsel

Hubert Godusławski

of Counsel współpracujący z kancelarią, doradca podatkowy, ekspert specjalizujący się w sukcesji międzypokoleniowej, planowaniu podatkowym, opodatkowaniu restrukturyzacji i reorganizacji podmiotów gospodarczych, a także międzynarodowym prawie podatkowym i cenach transferowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach z tzw. „wielkiej czwórki” w zespołach fuzji i przejęć, doradztwa transakcyjnego oraz podatków międzynarodowych. Doradzał przy jednych z większych transakcjach restrukturyzacyjnych dla funduszy VC oraz PE, rekomendując najbardziej optymalne scenariusze akwizycyjne i następcze działania operacyjne.

Następnie jako in-house w grupie należącej do 10 najbogatszej rodziny na świecie koordynował sprawy korporacyjne ze szczególnym uwzględnieniem podatków międzynarodowych w tym podatku u źródła, a także cen transferowych.

Pełnił rolę Zastępcy Dyrektora w Ministerstwie Finansów, gdzie m.in. uczestniczył w pracach dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR), fundacji rodzinnych oraz porozumieniu inwestycyjnym.

Reprezentował Polskę w pracach grup roboczych przy Komisji Europejskiej oraz OECD.

Jest autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Radca prawny

Maciej Urbański

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Jest radcą prawnym wpisanym na listę przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w charakterze asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Radomiu i Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie oraz na stanowisku głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się prowadzeniem sądowych sporów cywilnych, karnych i gospodarczych. Odbył szereg szkoleń pogłębiających jego wiedzę z zakresu wszystkich gałęzi prawa. Specjalizuje się w sprawach z zakresu kredytów frankowych oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Milena Dusińska avatar 2

Aplikant Adwokacki

Milena Dusińska

Aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu na Uniwersytecie Radomskim.

Aplikant Radcowski

Magdalena Sołśnia

Od stycznia 2022 r. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Interesuje się prawem cywilnym, gospodarczym oraz prawem pracy.

Magdalena Sołśnia avatar 2

Aplikant adwokacki

Klaudia Sadoska

Aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach w Warszawie zajmujących się sprawami przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego, prawa bankowego, prawa handlowego oraz windykacji należności.

Swoje zainteresowania zawodowe skupia w szczególności wokół prawa rodzinnego i prawa karnego, jak również szeroko pojętego prawa cywilnego.

Asystent prawny

Zuzanna Czerwonka

Absolwentka kierunku prawo na Uniwersytecie Technologiczno–Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. W kancelarii zajmuje się sprawami związanymi ze spółkami prawa handlowego oraz prawem własności intelektualnej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu na Uniwersytecie Radomskim.

W naszej Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz sprawami windykacyjnymi.

Pasjonuje się dodatkowo prawem karnym.

Natalia Czyż avatar 2