Zespół Lex Consilio

Zespół Lex Consilio

Paulina Głowacka-Fajdek

+48 793-901-646

RADCA PRAWNY

Paulina Głowacka-Fajdek

Kancelarię prowadzi Radca Prawny Paulina Głowacka-Fajdek, wpisana na listę radców prawnych Lubelskiej Okręgowej Listy Radców Prawnych pod numerem LB-2121.

Zajmuję się sprawami z zakresu prawa gospodarczego, szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym sprawami rodzinnymi.

e-mail:

RADCA PRAWNY

Dawid Fajdek

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent prawa na w/w uczelni, a także studiów podyplomowych „Prawo Nowoczesnych Technologii” organizowanych przez Kolegium Studiów Społecznych Instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz studiów międzywydziałowych „Psychologia komunikacji społecznej” organizowanych przez Wydział Psychologii i Pedagogiki UMCS w Lublinie.

Współpracujący z Kancelarią r.pr. Dawid Fajdek zajmuje się:
  • prawem nowoczesnych technologii — prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie, dowodami elektronicznymi w postępowaniach cywilnych oraz karnych, umowami IT itp.;
  • handlem elektronicznym;
  • własnością intelektualną;
  • ochroną danych osobowych;
  • obsługą spółek handlowych w zakresie ich zakładania, zmian organizacyjnych i strukturalnych, przekształceń oraz przejęć;
  • windykacją należności;
  • dochodzeniem odszkodowań dla osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego w okresie PRL.

e-mail:
Dawid Fajdek

+48 509-965-717

+48 729-929-922

RADCA PRAWNY

Milena Czuczwara

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Swoje zainteresowania zawodowe skupia w szczególności wokół prawa spółek handlowych i prawa karnego, jak również szeroko pojętego prawa cywilnego.

Zdobytą wiedzę wykorzystuje w obsłudze podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego  jak również indywidualnych klientów.

e-mail:

Aplikant Radcowski

Magdalena Sołśnia

Od stycznia 2022 r. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

3

Aplikant Adwokacki

Milena Dusińska

Aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu na Uniwersytecie Radomskim.