Nasza oferta

Nasza oferta

Logo Lex Consilio

Kancelaria „Lex Consilio” FAJDEK Radcowie Prawni Spółka komandytowa, specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym. Prowadzimy sprawy gospodarcze – o zapłatę, sprawy spółek prawa handlowego. Występujemy w sprawach rodzinnych – o alimenty, rozwód, uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Kancelaria zajmuję się również prawem nowoczesnych technologii. W ramach tej nowej i w dalszym ciągu niedookreślonej oraz niezwykle niepewnej dziedziny prawa, staramy się stanowić wsparcie dla swoich Klientów. Jej niepodważalnym atutem jest po pierwsze umiejętność, która stoi na przeszkodzie większości prawników, którzy starają się zajmować tą tematyką, a mianowicie zrozumienie nowych technologi. Doświadczenie na gruncie informatyki, programowania oraz handlu elektronicznego, zdobyte w trakcie współpracy ze sklepami komputerowymi, hurtowniami, agencjami reklamowymi, programistami oraz przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi, jest oprócz rzetelnej wiedzy prawnej – udokumentowanej dorobkiem naukowym, gwarantem łatwej komunikacji z kontrahentem, zrozumienia jego problemów oraz ich profesjonalnego rozwiązania.

Obsługa firm

Obsługa firm

Prowadzenie i konsultacja ws. z dowodami elektrotermicznymi

Prowadzenie i konsultacja ws. z dowodami elektrotermicznymi

Przedsiębiorstwa internetowe

Przedsiębiorstwa internetowe

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Kancelaria oferuje poradnictwo prawne oraz zastępstwo procesowe w sprawach z prawa cywilnego.

Prowadzimy sprawy:

  • o zapłatę (występujemy do sądu z pozwami o zapłatę należności w celu pomocy naszym klientom w odzyskaniu ich pieniędzy; kompleksowo prowadzimy postępowanie sądowe oraz występujemy do komorników sądowych celem windykacji należności stwierdzonych orzeczeniem sądu).
  • spadkowe oraz o dział spadku.
  • zasiedzenie nieruchomości.
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Przygotowujemy projekty umów (np. umowy najmu, umowy sprzedaży, zlecenia, o dzieło, itp.).

W ramach dziedziny prawa autorskiego – pomagamy twórcom i artystom w dochodzeniu ochrony w razie naruszenia ich praw autorskich – tak osobistych jak i majątkowych. Prowadzimy sprawy dotyczące ochrony wizerunku, a także ochrony innych dóbr osobistych. Dochodzenie odszkodowań za naruszenie praw osobistych (np. za pomówienie) to nasza specjalność.

W ramach prawa autorskiego sporządzamy umowy licencyjne, a także umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Wraz z rozwojem technologi coraz większa cześć naszego życia przenosi się do świata wirtualnego. Jest on miejscem pracy, rozrywki, zakupów, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów i wielu innych czynności. Wiele z nich ma konsekwencje prawne.

Prawidłowa ocena zdarzeń powstałych na styku świata wirtualnego, rzeczywistego, a prawa, wymaga nie tylko znajomości aktów prawnych, ale również terminologii informatycznej i sposobu funkcjonowania systemów komputerowych. Długotrwała współpraca z programistami, informatykami, agencjami reklamowymi i przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi pozwoliła na nabycie tego typu – unikatowej na rynku prawnym – wiedzy. Potwierdzeniem kompetencji w tym zakresie mogą być – poza opiniami zadowolonych klientów – mogą być liczne wystąpienia na konferencjach naukowych oraz publikacje z zakresu prawa nowoczesnych technologii.

W ramach prawa nowoczesnych technologii świadczymy naszym klientom pomoc przy następujących sprawach:

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną:
  – przygotowanie regulaminów sklepów Internetowych;
  – analiza i przygotowanie umów;
  – prowadzenie sporów.
 2. Umowy o stworzenie i wdrożenie oprogramowania.
 3. Konsultacje prawne projektów informatycznych.
 4. Licencje na programy komputerowe.
 5. i inne …

Kancelaria „Lex Consilio” FAJDEK Radcowie Prawni Spółka komandytowa, specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym. Prowadzimy sprawy gospodarcze – o zapłatę, sprawy spółek prawa handlowego. Występujemy w sprawach rodzinnych – o alimenty, rozwód, uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Kancelaria zajmuję się również prawem nowoczesnych technologii. W ramach tej nowej i w dalszym ciągu niedookreślonej oraz niezwykle niepewnej dziedziny prawa, staramy się stanowić wsparcie dla swoich Klientów. Jej niepodważalnym atutem jest po pierwsze umiejętność, która stoi na przeszkodzie większości prawników, którzy starają się zajmować tą tematyką, a mianowicie zrozumienie nowych technologi. Doświadczenie na gruncie informatyki, programowania oraz handlu elektronicznego, zdobyte w trakcie współpracy ze sklepami komputerowymi, hurtowniami, agencjami reklamowymi, programistami oraz przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi, jest oprócz rzetelnej wiedzy prawnej – udokumentowanej dorobkiem naukowym, gwarantem łatwej komunikacji z kontrahentem, zrozumienia jego problemów oraz ich profesjonalnego rozwiązania.

Dział prawa na który składają się prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe itp.) zyskuje na popularności z każdym rokiem. Do masowej świadomości zaczyna docierać, że wytwory umysłu ludzkiego również mają swoją realną wartość, a co za tym idzie mogą i powinny być chronione.

Zarówno prawo własności przemysłowej, jak i prawo autorskie, charakteryzują się przy tym znaczącą odrębnością od konstrukcji znanych z innych gałęzi prawa. Znacząco utrudnia to znalezienie pomocy prawnej w zakresie prawa własności intelektualnej. Pracownicy Kancelarii Lex Consilio zainteresowanie prawem autorskim kultywują już od czasów studiów. Przełożyło się ono również na pracę naukową – związaną głównie z prawem autorskim. Co oczywiste Kancelaria nie ogranicza się jedynie do jałowych sporów naukowych. Świadczymy stałą pomoc prawną agencjom reklamowym, samorządowym instytucją kulturalnym oraz innym przedsiębiorcom którzy zetknęli się w swej działalności z tym działem prawa.

Główne kategorie spraw w ramach własności intelektualnej, w których świadczymy pomoc, to:

 1. Projektowanie umów zawierających licencje i postanowienia o przeniesieniu praw:
  – umowy cywilno-prawne (dzieło i zlecenie)
  – umowy o pracę i regulaminy pracy;
  – świadczenie usług.
 2. Pomoc przy rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków – zarówno w procedurach krajowych, jak i międzynarodowych;
 3. Spory dotyczące naruszeń prawa autorskiego, praw pokrewnych, patentów, znaków towarowych itp.;
 4. Inne

Klienci kancelarii mogą oczywiście liczyć także na pomoc w w razie problemów wynikłych na gruncie innych dziedzin prawa. Dzięki praktyce zdobytej podczas współpracy z wiodącymi kancelariami adwokackimi, radcowskimi oraz firmami windykacyjnymi działającymi na terenie całego kraju, kancelaria jest w stanie służyć swoim klientom pomocą w szerokiej gamie spraw. Naszym klientom świadczymy pomoc na gruncie prawa cywilnego, począwszy na jego najbardziej popularnych aspektach – spadkobraniu, prawie rodzinnym czy sąsiedzki, poprzez konstruowanie umów sprzedaży, a na skomplikowanych kontraktach managerskich kończąc.