Dawid Fajdek

Radca Prawny, wspólnik
  • Adres :
    ul. Wolność 8 kol. 7, 26-600 Radom

Kilka słów o mnie

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent prawa na w/w uczelni, a także studiów podyplomowych „Prawo Nowoczesnych Technologii” organizowanych przez Kolegium Studiów Społecznych Instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz studiów międzywydziałowych „Psychologia komunikacji społecznej” organizowanych przez Wydział Psychologii i Pedagogiki UMCS w Lublinie.

Współpracujący z Kancelarią r.pr. Dawid Fajdek zajmuje się:
  • prawem nowoczesnych technologii — prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie, dowodami elektronicznymi w postępowaniach cywilnych oraz karnych, umowami IT itp.;
  • handlem elektronicznym;
  • własnością intelektualną;
  • ochroną danych osobowych;
  • obsługą spółek handlowych w zakresie ich zakładania, zmian organizacyjnych i strukturalnych, przekształceń oraz przejęć;
  • windykacją należności;
  • dochodzeniem odszkodowań dla osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego w okresie PRL.