Lista wpisów autora: admin

Dopuszczalność dokonywania potrąceń wierzytelności pracodawcy z diet przysługujących pracownikowi

Potrącenie wierzytelności przysługującej pracodawcy względem pracownika nie ma uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa – jest niedozwolone. Pomimo tego, zdarzają się sytuacje potrącania wierzytelności ze świadczeniami przysługującymi pracownikowi – jest to bardzo częsta przyczyna sporu pracodawcy z pracownikiem. Pracodawcy mają świadomość, że potrącenie z wynagrodzenia pracownika wymaga jego pisemnej zgody, dlatego częstą praktyką jest potrącanie wierzytelności wzajemnych ze świadczeniami przysługującymi pracownikowi z tytułu podróży służbowej.